THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

La Frog

17 oktober, 2008

Dagens ord

Guttural är en språkterm som beskriver velarer och andra konsonantljud som skapas långt bak i munhålan - mellan tungans bakdel och munhålans tak eller mellan tungroten och halsen eller strupen. Svenskan har få gutturaler. Endast ett fåtal dialektala varianter på sje-ljud skapas på detta sätt. Andra språk, exempelvis hebreiska och arabiska, använder gutturaler flitigt.

Ordet guttural är en nybildning, gutturalis av latinets guttur som betyder 'strupe'.

Ambivalence - a state of having emotions of both positive and negative valence or of having thoughts or actions in contradiction with each other, when they are related to the same object, idea or person (for example, feeling both love and hatred for someone or something). The term is also commonly used to refer to situations where 'mixed feelings' of a more general sort are experienced or where a person experiences uncertainty or indecisiveness concerning something.

0 kommentarer: